لبنیات گلا آمل شعار« کيفيت گلا را کنترل کنيم »را با آگاهي كامل انتخاب و آن را به تامين كنندگان، همكاران و مشتريان خود اعلام نموده است . اين شعار يعني: 
دعوت از تمامي تامين كنندگان مواد اوليه به مشاركت در تامين مواد اوليه مرغوب با رعايت استانداردها. 
دعوت از تمامي نيروهاي انساني گلا به مشاركت در توليد محصول سالم و بهداشتي با رعايت استانداردها و مطلوب مشتري.
دعوت از تمامي عوامل توزيع به مشاركت در رساندن سالم محصول به مصرف كنندگان نهايي. 
دعوت از مصرف كنندگان به مشاركت در نظارت دائمي و مستمر بر محصولات گلا.
اعتقاد راسخ داریم کیفیت گلا نباید فدای کمیت آن گردد.
اعتقاد راسخ داريم كه ارتقاي كيفيت محصول به رعايت دايمي بهداشت و ارتقاي بی وقفه آن در همة سطوح فرآيند تامين مواد اوليه ، توليد و توزيع وابسته است.
اعتقاد راسخ داريم که با توليد محصول مرغوب با تکنولوژی و دانش روز ، علاوه بر تامين رضايت مصرف کننده در داخل ، مي توانيم به عرضة آن در خارج از كشور ، اميدوار باشيم.
اعتقاد راسخ داريم حفاظت از كرة زمين وظيفة همة نسل ها است ، لذا گلا مصمم است با تمامي توان در حفاظت از محيط زيست كوشا باشد و از آلودگی آن پیشگیری کند.
اعتقاد راسخ داریم که پیروی از قوانین و مقررات ، گلا  را در ارائه محصول بهتر یاری کرده و بستر بهبود مستمر را فراهم می کند.

اعتقاد راسخ داریم که نیروی انسانی در تولید و ارتقای کمی و کیفی محصولات نقش حیاتی دارد ؛ لذا با کاهش ریسک ایمنی و افزایش سطح بهداشت کارکنان همراه با آموزش مؤثر، میتوان به رضایت تمامی همکاران گلا افزود. 


گلا براي دستيابي به اهداف بالااقدام به استقرارسيستم مديريت كيفيت (ISO 9001) و سيستم تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحراني (HACCP) و OHSAS و 14001  مینمايد. سيستم هاي ياد شده متناسب با خط مشي در جلساتي توسط مديريت بازنگري مي گردد.   

عليرضا شجري – مدير عامل