خط مشی

افرآورده های لبنی گلا آمل شعر ((کیفیت گلا را کنترل کنیم)) را با آگاهی کامل انتخاب و آن را به تامین کنندگان، همکاران و مشتریان خود اعلام نموده است. این شعار یعنی:
دعوت از تمامی تامین کنندگان مواد اولیه مرغوب با رعایت استانداردها.
دعوت از تمامی نیروهای انسانی گلا به مشارکت در تولید محصول سالم و بهداشتی با رعایت استانداردها و مطلوب مشتری.
دعوت از تمامی عوامل توزیع به مشارکت در رساندن سالم محصول به مصرف کنندگان نهایی.
دعوت از مصرف کنندگان به مشارکت در نظارت دائمی و مستمر بر محصولات گلا
اعتقاد راسخ داریم کیفیت گلا نباید فدای کیفیت آن گردد.
اعتقاد راسخ داریم که ارتقای کیفیت محصول به رعایت دایمی بهداشت و ارتقای بی وقفه آن در همه سطوح فرآِیند تامین مواد اولیه، تولید و توزیع وابسته است.

اعتقاد راسخ داریم که با تولید محصول مرغوب با تکنولوژی و دانش روز، علاوه بر تامین رضایت مصرف کننده در داخل، می توانیم به عرضه آن در خارج از کشور، امیدوار باشیم.

اعتقاد راسخ داریم حفاظت از کره زمین وظیفه همه نسل ها است. لذا گلا مصمم است با تمامی توان خود در حفاظت از محیط زیست کوشا باشد و از آلودگی آن پیشگیری کند.

اعتقاد راسخ داریم که پیروی از قوانین و مقررات، گلا را در ارائه محصول بهتر یاری کرده و بستر بهبود مستمر را فراهم کند.

اعتقاد راسخ داریم که نیروی انسانی در تولید و ارتقای کمی و کیفی محصولات نقش حیاطی دارد، لذا با کاهش ریسک ایمنی و افزایش سطح بهداشت کارکنان همراه با آموزش موثر، می توان به رضایت تمامی همکاران گلا افزود.

برای دستیابی به ادهداف بالا و برآوردسازی الزامات قانونی، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) و OHSAS و 14001 می نماید.سیستم های یاد شده متناسب با خط مشی در جلساتی توسط مدیریت بازنگری می گردد.

همکاری در گلا

به رویاهایی که واقعیت می یابند ارج می نهیم.

جهت تکمیل فرم همکاری کلیک نمایید.

نشانـی:
آمل شهرک – صنعتی آمل – فاز یک – خیابان گلسرخ

کد پستی:
4616159541

صندوق پستی:
46135796

پست الکترونیک :

info@geladairy.com

ارتباط با ما

خوشحال می شویم ما را ازنظرات خود آگاه سازید.