پودر پرمیت

تراویده شیر بخشی از شیر است که در نتیجه حذف پروتئین‌ها و چربی شیر به دست می‌آید. پودر پرمیت همان پودر تراویده شیر می‌باشد که از خشک کردن صنعتی تراویده شیر به دست می‌آید.
در تولید پودر پرمیت گلا ، با عبور شیر از سیستم فراپالایش (UF)، تراویده شیر ( پرمیت ) بدست می‌آید و در ادامه این تراویده با سیستم خشک کن افشانی به پودر پرمیت تبدیل می‌شود.

حمل و نقل و نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود.
ماندگاری : 1 سال
w

20 کیلوگرم

مواد تشکیل دهنده

تراویده شیر تازه حاصل از فرآیند اولترافیلتراسیون

ico4
ماده خشک

حداقل 97 %

ico1
پروتئین

کمتر از 5 %

نمک

2/8 تا 3/2 %

ico2
چربی

حداکثر 1 %

سایر توضیحات :

محدودیت مصرف: این محصول مصرف صنعتی دارد. برای مصرف، استانداردهای محصول نهایی مد نظر قرار گیرد.