دوغ دلال

Dalal Dough

انــرژی

17/6 kcal

چربــــی

0/8 %

پروتئین

0/32 تا 1 %

نمـــک

0/7 %

توضیحات محصول :

دوغ فرآوردهای است که از رقیق کردن ماست توسط آب به دست میآید. به دو صورت گازدار و بدون گاز تهیه و عرضه می شود. دوغ های موجود در گلا همگی بدون گاز می باشند . دوغ دلال حاوی سبزیجات تازه مازندرانی ( دلال ) می باشد . با توجه به ماهیت فیبری سبزیجات می توان گفت این محصول عالوه بر همه خواص دوغ های معمولی تا حدودی مسهل گوارش نیز می تواند باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.