ماست پرچرب 6%

6% high-fat yogurt

انــرژی

___

چربــــی

___

پروتئین

___

نمـــک

___

توضیحات محصول :

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.