پنیـــر لاکتیکی

Lactic cheese

انــرژی

225 kcal

چربــــی

17 تا 18 %

پروتئین

حداقل 12 %

نمـــک

2 تا 3 %

توضیحات محصول :

پنیری است از دستع پنیر های تازه و انعقاد شیر تازه با قرار دادن در سرکه یا ماست همراه با گرمادهی به دست می آید و سپس در ظرف حاوی آب نمک بسته بندی و نگه داری می شود .

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.