پنیـــر لبنه

Labneh cheese

انــرژی

204 kcal

چربــــی

20 %

پروتئین

6 %

نمـــک

1 %

توضیحات محصول :

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.