پنیر ماسکارپونه

Mascarpone cheese

انــرژی

18 kcal

چربــــی

0/8 تا 1 %

پروتئین

1/8 تا 2 %

نمـــک

0/8 %

توضیحات محصول :

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.