پنیر پروبیوتیک

Probiotic cheese

انــرژی

190 kcal

چربــــی

14 تا 15 %

پروتئین

حداقل 12 %

نمـــک

2/5 تا 3 %

توضیحات محصول :

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.