پنیـــر گودا

Gouda cheese

انــرژی

260 kcal

چربــــی

22 %

پروتئین

12 %

نمـــک

1 %

توضیحات محصول :

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.