پنیـــر UF

UF cheese

انــرژی

190 kcal

چربــــی

9 تا 11  %

پروتئین

حداقل 12 %

نمـــک

2/5 تا 3 %

توضیحات محصول :

این محصول نوعی پنیر فتا میباشد که با استفاده از تکنولوژی اولترافیلتراسیون تولید و به صورت تازه و بدون طی دوره طولانی برای رسیدن پنیر، به مصرف میرسد. در این روش تولید عاچلاوه بر کازئین، پروتئینهای محلول در آب ارزش غذایی بالایی دارند حفظ نی شود و از ویژگیهای این پنیر بافت یکنواخت و طعم مالیم اسیدی آن است.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.