پنیر چدار گلا

پنیر چدار  نام گونه‌ای پنیر سفت، صاف و زرد یا نارنجی رنگ انگلیسی است که از شیر گاو تهیه‌شده و مورد پسندترین گونه پنیر در بریتانیا می‌باشد. این پنیر نخستین بار در دهکدهٔ چدار واقع در سامرست، انگلستان تولیدشده و نام خود را از این دهکده بر گرفته‌ است.

پنیرهای چداری که امروزه تولید می‌شوند، با پنیرهای چدار قدیمی بسیار تفاوت دارند. همچون دیگر گونه‌های پنیر برای بهتر کردن رنگ این پنیر از رنگ‌های گیاهی استفاده می‌شود. رنگ این پنیر را از آناتو که عصارهٔ گونه‌ای گیاه گرمسیری است می‌گیرند و این ماده، رنگ نارنجی مانندی را به پنیر چدار می‌دهد.

 

انــرژی

55/83 kcal

انــرژی

55/83 kcal

چربــــی

1/4 تا 1/5 %

پروتئین

3/6 %

شرایط نگهداری : در دمای 4 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زنجیره سرد در حمل و نقل رعایت شود

ماندگاری : 4 روز

مواد تشکیل دهنده : شیر ، نمک ، آب

توضیحات بیشتر

پنیرهای چداری که امروزه تولید می‌شوند، با پنیرهای چدار قدیمی بسیار تفاوت دارند. همچون دیگر گونه‌های پنیر برای بهتر کردن رنگ این پنیر از رنگ‌های گیاهی استفاده می‌شود. رنگ این پنیر را از آناتو که عصارهٔ گونه‌ای گیاه گرمسیری است می‌گیرند و این ماده، رنگ نارنجی مانندی را به پنیر چدار می‌دهد. رنگ خاص این گونه پنیر باعث می‌شود که اگر در جایی نام پنیر را هم رویش ننوشته باشند، افراد تنها با دیدن رنگ پنیر، گونه آن را تشخیص دهند. در کشور آمریکا، به برخی گونه‌های پنیر چدار، رنگی اضافه نمی‌کنند و تحت نام پنیر چدار سفید یا پنیر ورمونت به فروش می‌رسانند.